सूचना फलक

• जिल्हा परिषद कार्यालयाअंतर्गत सर्व अधिकारी/कर्मचा-यांनी अोळखपत्र लाऊन कार्यालयामध्ये कामे करावी

• दैनंदीन व्यवहारात कॅशलेस प्रणालीचा वापर करण्यावर भर द्यावा

• कार्यालयीन संगणकीय कामात युनिकोडचा वापर करणे.

• तंबाखु व व्यसन मुक्ती अभियान राबविणे

• स्थानीक स्तरावर दरपत्रकाद्वारे सिकलसेल तपासनीकरिता बफर सोलुशन खरेदी बाबत सुचना.

डाउनलोड करण्याकरिता ऐथे क्लीक करा सिकलसेल तपासनीकरिता सुचना