सूचना फलक

• जिल्हा परिषद कार्यालयाअंतर्गत सर्व अधिकारी/कर्मचा-यांनी अोळखपत्र लाऊन कार्यालयामध्ये कामे करावी

• दैनंदीन व्यवहारात कॅशलेस प्रणालीचा वापर करण्यावर भर द्यावा

• कार्यालयीन संगणकीय कामात युनिकोडचा वापर करणे.

• तंबाखु व व्यसन मुक्ती अभियान राबविणे

Health wellness center मधिल CHO पदरभरती रद्द बाबत सुचना.

HWC Padbharti बाबत सुचना