सूचना फलक

दिनांक 22.05.2019 ला झालेल्या अनुकंपा तत्वावर निवड समिती सभेचे कार्यवृत्त अहवाल.

दिनांक 22.05.2019 ला झालेल्या अनुकंपा तत्वावर निवड समिती सभेचे कार्यवृत्त अहवाल download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.

दिनांक 22.05.2019 ला झालेल्या अनुकंपा तत्वावर झालेल्या निवड समिती सभेचे कार्यवृत्त अहवाल.

दिनांक 22.05.2019 ला झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन 10% पद भरती निवड समिती सभेचे कार्यवृत्त अहवाल.

दिनांक 22.05.2019 ला झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन 10% पद भरती निवड समिती सभेचे कार्यवृत्त अहवाल download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.

दिनांक 22.05.2019 ला झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन 10% पद भरती समिती सभेचे कार्यवृत्त अहवाल.

• कार्यालयीन संगणकीय कामात युनिकोडचा वापर करणे.

• तंबाखु व व्यसन मुक्ती अभियान राबविणे

Health wellness center मधिल CHO पदरभरती पात्र उमेदवारांची अंतीम यादी

For download Click Here

nagpur final eligible list 

मे. मॉयल लिमीटेड, नागपूर क्षेत्र यांचा मे. साटक मॅगनीज माईन या 7700 टि.पी.ए. (RoM) मॅगनीज ओर खुली खाण प्रकल्पाबाबत पर्यावरण विषयक जाहिर सुनावणीबाबत.

मे. मॉयल लिमीटेड, नागपूर क्षेत्र यांचा मे. साटक मॅगनीज माईन या 7700 टि.पी.ए. (RoM) मॅगनीज ओर खुली खाण प्रकल्पाबाबत पर्यावरण विषयक जाहिर सुनावणीबाबत.

पत्र Download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.

जाहीर सुनावणी

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे GPF व DCPS करीता नविन सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे GPF व DCPS करीता नविन सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबतच्या सुचना download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा.

Tender for GPF DCPS software

• राष्टीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत मोबाइल मेडिकल युनिट प्रकल्पाचा फिरता दौरा दैनंदिन कार्यक्रम माहे सप्टेंबर - २०१९ आणि ऑक्टोबर २०१९ जिल्हा नागपूर

राष्टीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत मोबाइल मेडिकल युनिट प्रकल्पाचा फिरता दौरा दैनंदिन कार्यक्रम माहे सप्टेंबर – २०१९ आणि ऑक्टोबर २०१९ जिल्हा नागपूर

MMU ATP September 2019

MMU ATP Octomber 2019

• दैनंदीन व्यवहारात कॅशलेस प्रणालीचा वापर करण्यावर भर द्यावा