पंचायत समिती

 जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत 13 पंचायत समिती असून त्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत

1) पंचायत समिती, नागपूर

श्री किरण कोवे

गट विकास अधिकारी ,

पंचायत समिती नागपुर

0712-2560869

 

email id : bdonagpur@gmail.com

नम्रता विजय राउत

सभापती

पंचायत समिती नागपुर

मो. 0712-2669222

सुजिता रोशन नितनवरे

उप सभापती

पंचायत समिती नागपुर

मो. 9822216263

दृष्टिक्षेपात  पंचायत समिती, नागपूर

 

 1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 63658.24
 2  एकुण गावे  158
 3  एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार)  206318
 4  एकुण ग्राम पंचायती  68
 5  लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर)  26320
 6  सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.)  1016.9
 7  एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे  2
 8  एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे  14
 9  एकुण एलोपॅथी दवाखाने  2
 10  एकुण आयुर्वेदीक दवाखाने  2
 11  एकुण पशु चिकित्सालये  3
 12  एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र  11
 13  एकुण प्राथमिक शाळा  142
 14  सुरू अंगणवाडीची संख्या  224
 15  मिनी अंगणवाडीची संख्या  28
2) पंचायत समिती, कामठी

श्री सचिन सुर्यवंशी

गट विकास अधिकारी ,

पंचायत समिती कामठी

07109-288369

email id : bdokamptee@gmail.com

अनिता रमेशराव चिकटे

सभापती

पंचायत समिती कामठी

मो. 9823127303

देवेंद्र रामश्वर गवते

उप सभापती

पंचायत समिती कामठी

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, कामठी
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 40395
2 एकुण गावे 76
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 118139
4 एकुण ग्रामपंचायती 47
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 23945
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1140
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 2
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 21
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 1
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 2
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 4
13 एकुण प्राथमिक शाळा 82
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 142
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 13
3) पंचायत समिती, हिंगणा

श्री आर. एम. सुखे (प्रभारी)

गट विकास अधिकारी ,

पंचायत समिती हिंगणा

07104-276123

email id : bdohingna@gmail.com

रश्मी धनराज कोठगुले

सभापती

पंचायत समिती हिंगणा

मो. 9637119901

गोविंदा तुकारामजी इटनकर

उप सभापती

पंचायत समिती हिंगणा

मो. 9881726613

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, हिंगणा
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 68779
2 एकुण गावे  145
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार)  234530
4 एकुण ग्रामपंचायती  54
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर)  36040
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.)  750
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे  4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे  20
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने  0
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने  5
11 एकुण पशु चिकित्सालये  2
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र  3
13 एकुण प्राथमिक शाळा  127
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या  233
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या  33
4) पंचायत समिती, काटोल

श्री सुनिल के. साने

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, काटोल

दुरध्वनी क्र. 07112- 222022

email id  -  bdokatol2012@gmail.com

संदिप यशवंतराव सरोदे

सभापती

पंचायत समिती, काटोल

मो. 9422867086

योगेश शेषरावजी चाफले

उप सभापती

पंचायत समिती, काटोल

मो. 9923221212

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, काटोल
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 80200
2 एकुण गावे 186
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 120541
4 एकुण ग्रामपंचायती 83
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 75050
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 785.30
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 3
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 30
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 2
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 5
11 एकुण पशु चिकित्सालये 4
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 3
13 एकुण प्राथमिक शाळा 141
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 158
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या

 

35
5) पंचायत समिती, नरखेड

श्री दयाराम डब्लू. राठोड

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, नरखेड

दुरध्वनी क्र. 07105-232327

email id  -   bdonarkhed@gmail.com

राजेंद्र मनोकरराव हरणे

सभापती

पंचायत समिती, नरखेड

मो. 9421627550

मायाताई वामनराव दुरूगकर

उप सभापती

पंचायत समिती, नरखेड

मो. 9503202233

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, नरखेड
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 64491
2 एकुण गावे 154
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 118003
4 एकुण ग्रामपंचायती 70
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 47983.77
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 887
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 26
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 6
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 1
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 6
13 एकुण प्राथमिक शाळा 120
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 156
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 15
6) पंचायत समिती, सावनेर

श्रीमती माणिक हिमाणे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, सावनेर

दुरध्वनी क्र. 07113-232218

email id  -   bdosavner@gmail.com

कांताबाई दिगंबर बागडे

सभापती

पंचायत समिती, सावनेर

मो. 9823253810

आशिष नारायण उपासे

उप सभापती

पंचायत समिती, सावनेर

मो. 9765249737

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, सावनेर
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 61632
2 एकुण गावे 134
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 182293
4 एकुण ग्रामपंचायती 75
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 45121.71
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1012.70
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 5
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 33
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 1
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 2
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 3
13 एकुण प्राथमिक शाळा 123
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 211
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 6
7) पंचायत समिती, कळमेश्वर

श्री दिलिप भगत

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, कळमेश्वर

दुरध्वनी क्र. 07118-271331

email id  -   bdokalmeshwar2012@gmail.com

विभा शरद निंबुकर

सभापती

पंचायत समिती,  कळमेश्वर

मो. 9765265006

नरेंद्र धनराज पालटकर

उप सभापती

पंचायत समिती,  कळमेश्वर

मो. 9823274773

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, कळमेश्वर
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 54300
2 एकुण गावे 106
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 95798
4 एकुण ग्रामपंचायती 51
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 40180
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1000
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 22
9 एकुण एलोपॅथी  दवाखाने 3
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 0
11 एकुण पशु चिकित्सालये 2
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 2
13 एकुण प्राथमिक शाळा 90
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 127
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 5
8) पंचायत समिती, रामटेक

श्री बाला यावले

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, रामटेक

दुरध्वनी क्र. 07114-255125

email id  -   bdoramtek2012@gmail.com

bdoramtek2013@gmail.com

किरण देवराव धुर्वे

सभापती

पंचायत समिती,  रामटेक

मो. 9766122797

सिमा विनायक कोकोडे

उप सभापती

पंचायत समिती,  रामटेक

मो.  8698831733

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, रामटेक
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 59146
2 एकुण गावे 164
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 136333
4 एकुण ग्रामपंचायती 46
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 32196.32
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1200
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 5
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 32
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 2
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 0
11 एकुण पशु चिकित्सालये 4
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 4
13 एकुण प्राथमिक शाळा 140
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 192
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 10
9) पंचायत समिती, पारशिवनी

श्री प्रदिप के. बमनोटे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, पारशिवनी

दुरध्वनी क्र. 07102-225109

email id  -   bdoparseoni@gmail.com

राजेश मधुकरराव कडू

सभापती

पंचायत समिती,  पारशिवनी

मो. 8308301824

जिवलग रामदेव पाटील

उप सभापती

पंचायत समिती,  पारशिवनी

मो.  9637262557

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, पारशिवनी
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 54250
2 एकुण गावे 116
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 120074
4 एकुण ग्रामपंचायती 52
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 47614
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1050
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 5
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 24
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 3
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 0
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 4
13 एकुण प्राथमिक शाळा 100
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 159
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 21
10) पंचायत समिती, मौदा

श्री  नरेंद्र पी. वानखेडे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, मौदा

दुरध्वनी क्र. 07115-281123

email id  -   bdomauda@gmail.com

मनोज  नत्थुजी  कोठे

सभापती

पंचायत समिती,  मौदा

मो. 9226902641

राजेश पुंडलीक ठवकर

उप सभापती

पंचायत समिती,  मौदा

मो.  9049115969

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, मौदा
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 61262
2 एकुण गावे 123
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 125170
4 एकुण ग्रामपंचायती 62
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 47692
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1063
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 22
9 एकुण  एलोपॅथी दवाखाने 3
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 2
11 एकुण पशु चिकित्सालये 4
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 2
13 एकुण प्राथमिक शाळा 128
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 169
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 11
11) पंचायत समिती, उमरेड

श्री महेंद्र बि. जूवारे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, उमरेड

दुरध्वनी क्र. 07116-242030

email id  -   bdoumred@gmail.com

शालु रमेश मेंडुले

सभापती

पंचायत समिती, उमरेड

मो. 9637119901

गोविंदा तुकारामजी ईटनकर

उप सभापती

पंचायत समिती,  उमरेड

मो.  9764912875

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, उमरेड
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 97900
2 एकुण गावे 190
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 100209
4 एकुण ग्रामपंचायती 47
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 52083
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1143
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 23
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 1
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 2
11 एकुण पशु चिकित्सालये 4
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 5
13 एकुण प्राथमिक शाळा 127
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 126
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 35

 

12) पंचायत समिती, भिवापूर

श्री  भुजंग बी. गजभे

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, भिवापूर

दुरध्वनी क्र. 07106-232222

email id  -   bdobhivapur@gmail.com

केशव रामाजी ब्रम्हे (प्रभारी)

सभापती

पंचायत समिती, भिवापूर

मो. 9823607141

केशव रामाजी ब्रम्हे

उप सभापती

पंचायत समिती, भिवापूर

मो 9823607141

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, भिवापूर
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 59899
2 एकुण गावे 136
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 67251
4 एकुण ग्रामपंचायती 55
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 37144
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1150
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 3
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 19
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 3
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 3
11 एकुण पशु चिकित्सालये 2
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 5
13 एकुण प्राथमिक शाळा 109
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 112
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 25
13) पंचायत समिती, कुही

श्री  सी. एल. मोडक

गट विकास अधिकारी

पंचायत समिती, कुही

दुरध्वनी क्र. 07100-222222

email id  -   bdokuhi@gmail.com

सुनिता देवचंद पडोळे

सभापती

पंचायत समिती, कुही

मो. 9145541704

संजय जानबाजी वाघमारे

उप सभापती

पंचायत समिती, कुही

मो 9270300991

दृष्टिक्षेपात पंचायत समिती, कुही
1 क्षेत्रफळ (हेक्टर) 81835.5
2 एकुण गावे 185
3 एकुण लोकसंख्या (2011 नुसार) 113541
4 एकुण ग्रामपंचायती 59
5 लागवडी खालील क्षेत्र (हेक्टर) 59235
6 सरासरी पर्जन्यमान (मी.मी.) 1100
7 एकुण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 4
8 एकुण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे 30
9 एकुण एलोपॅथी दवाखाने 2
10 एकुण आयुर्वेदिक दवाखाने 9
11 एकुण पशु चिकित्सालये 3
12 एकुण पशु प्रथमोपचार केंद्र 6
13 एकुण प्राथमिक शाळा 146
14 सुरू अंगणवाडीची संख्या 152
15 मिनी अंगणवाडीची संख्या 5